Kontakt z nami:

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: JARCAR Jarosław Radzki, Łęgajny, ul. Topolowa 6, 11-010 Barczewo, NIP 739-102-30-48

2. Dane kontaktowe w sprawach związanych z danymi osobowymi -telefonicznie 505 182 321 -e-mail biuro@jarcar.olsztyn.pl -listownie na wyżej podany adres firmy.

3.Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji napraw pojazdów, umów najmu pojazdów, obsługi w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych, a także dochodzenia roszczeń z nimi związanych na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5.Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym na potrzeby związane z realizacją i wykonywaniem praw wynikających z umów,

6. Mają Państwo prawo do wycofania, dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych osobowych.

Napisz do nas

 Nasz warsztat